Obrazci

VPIS V POSAMEZNO ŠTUDIJSKO LETO

Vpis v posamezni izobraževalni program za posamezno študijsko leto, ki traja od 1. oktobra tekočega leta in do 31. maja prihodnjega leta, poteka v mesecu septembru tekočega leta.

O roku vpisu bodo člani pravočasno obveščeni.
obrazec: Vpisni list

KAKO POSTANEŠ ČLAN DRUŠTVA?

Član društva je lahko polnoletna oseba, ki sprejema cilje, naloge, programske usmeritve in statut društva in je pripravljen s svojo dejavnostjo prispevati k uresničevanju namenov društva ter v ta namen poda pisno pristopno izjavo. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Če želiš postati član društva izpolniš in podpišeš priloženo pristopno izjavo in jo pošlješ na e-naslov: utzo.ilb@gmail.com ali na naslov: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
Plačaš članarino v višini 15,00 evrov na TRR univerze številka SI56 1010 0003 7326 565, s pripisom namena “članarina in leto”.

Pridružite se nam in postanite dejavni član naše univerze, ki skrbi za izobraževanje in aktivno preživljanje prostega časa starejših.

obrazec: Pristopna izjava

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE 

Kdo?

Davčni zavezanec lahko nevladnim organizacijam s statusom v javnem interesu nameni do 1 odstotek dohodnine. Lahko se odloči za eno organizacijo ali pa daruje več organizacijam hkrati. Pri tem se deleži zaokrožijo na desetinsko odstotka, kar pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %,… dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1 % dohodnine.

Kdaj?

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Kje in kako?

Zahtevo za namenitev 1 % dohodnine se lahko odda:

• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Hvaležni smo vam za vašo odločitev in podporo  pri izobraževanju starejših na UTŽO Ilirska Bistrica.

obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije